+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 0:6  توسط مامان السا  | 

 

السا جون عاشقتم مامان

 

السا جونم بابا جون کجاست ؟

 

 :نیش   دَ َ َ َ ( یعنی رفت ) ، دَ دَ اِ ه

 

 

 

نازگلم   ماهه شد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 23:22  توسط مامان السا  | 

 

 

السا جونم و دوست کوچولوش آوا

 

 

 

السا جونم عاشق تل هاشه

 

 

 

 

 

 

 

 

توت فرنگی مامان

 

 

 

 

 

 

 

 

مامان هر کاری بخوام تو خونه بکنم 

 

همیشه عسل خانم

 

برای نظارت بر کارای مامانش حاضره

 

انگار که اونم این کارا رو بلده
 

 

عزیز عمه حنا خانم که معرف حضور هستن

قربونش برم

 

 

 

ای قربون اونجور نشستنش

 

 

 

 

 

السا جونم اخم کن مامان

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 18:0  توسط مامان السا  | 

 

دخملی تازه کوشولو شده

 

 

السا جونم هاپو چی میگه ؟

 

هاپ هاپ

آفرین دخترم حالا گوسفند چی میگه ؟

 

هاپ هاپ

مرغ چی میگه ؟

 

هاپ هاپ

گاو چی میگه

 

هاپ هاپ

... .

 

همشون میگن هاپ

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

 

موضع من سکوته ! شما چطور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 14:7  توسط مامان السا  | 

 

 

خانوم خانوما یه چیز جدید یاد گرفته

 

 

عرضم به حضورتون که

 

چند روز پیش که خونه مادر جون بودیم

 

بچه ها که به من میگفتن عمه

 

وقتی اومدیم خونه دیدم السا جون

 

هی چپ و راست به من میگه عمه

 

هی گفتم و هی گفتم تا از سرش پرید و دیگه بهم

 

گفت دوباره مامان

 

 

حالا یه کاره امشب برگشته به من میگه

 

یایه (همون ساره یعنی اسم من )

 

حالا .....

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 23:38  توسط مامان السا  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 15:23  توسط مامان السا  | 

 

خوشمزه بود مامانییییییییی؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

السا جونم در ماهگی

 

 

د

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 15:18  توسط مامان السا  | 

 

یه روز به اتفاق باباش تصمیم گرفتیم السا رو ببریم کوه.....

 

 

 

اونجا داشتیم از السا جونم عکس می گرفتیم که یهو

.

.

.

.

.

چند تا گاو خوشگل جلومون ظاهر شدن

 

طفلکی دخترم هاج و واج وایساده بود نگاشون میکرد

 

آخه تا حالا این همه گاو یه جا و از نزدیک ندیده بود

 

همیشه گاوا رو از تو ماشین میدید

 

اونم تا میخواست خوب نگاشون کنه ماشین ازشون رد شده بود

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 14:40  توسط مامان السا  | 

السا جون بگو :1 ، 2 ، 3

 

 دو ، شه

 

 

السا جون بگو :4 ، 5 ، 6  

 

شی  تا  بَ  (همون 6 ، 4 ، 5 )

 

 

 

 

السا جون دو دوتا ؟

 

شی تا بَ

 

جونم بالا اومد هر چی میگم فقط بگو چهار قبول نمیکنه !!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت 22:14  توسط مامان السا  | 

 

  اینم السا جونم با عسل عمه عرفان جیگلی  

 

 

 

قربونشون برم

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت 21:43  توسط مامان السا  |